DIESELOVÉ ŠTĚPKOVAČE FÖRST SCHVÁLENÉ PRO POUŽITÍ S HVO!

Orange is the new Greene

Pro zákazníky, kteří chtějí zlepšit dopad své činnosti na životní prostředí, jsou nyní dieselové štěpkovače Först vybavené motory Doosan schválenými pro použití s palivem HVO. HVO (nebo hydrogenovaný rostlinný olej) je parafínová nafta, která nabízí výrazné snížení čistých emisí skleníkových plynů.

Po období důkladného testování a konzultací s naším dodavatelem dieselových motorů můžeme s potěšením potvrdit, že všechny naše stroje s motory Doosan jsou nyní certifikovány pro použití s palivem HVO. Palivo HVO, které je dostupné u většiny velkoprodejců paliv, eliminuje až 90 % čistých emisí CO2 a výrazně snižuje emise oxidů dusíku (NOx), pevných částic (PM) a oxidu uhelnatého (CO).

Vzhledem k velkému důrazu na změny klimatu ve všech průmyslových odvětvích na celém světě je příležitost přejít na ekologičtější paliva atraktivní, zejména ve spojení s sílou a výkonem dieselových kolových a pásových štěpkovačů dřeva Först.

Vedoucí inženýr společnosti Först, Gary Wheelband, k nové variantě paliva říká:

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme zákazníkům společnosti Först umožnit přechod na ekologičtější variantu paliva bez nutnosti dalších investic do skladování paliva nebo infrastruktury a bez kompromisů ve výkonu, kterým jsou naše štípače dřeva známé. Výhody HVO se netýkají jen udržitelnosti – lze jej skladovat ve velkém, je levnější než pohonné hmoty a má mnohem delší životnost než nafta nebo benzín.“

Stroje Först schválené pro použití s ​​palivem HVO jsou ST6D42 a ST8D55 v řadě kolových štěpkovačů a TR6D42, TR8D55 a XR8D v řadě pásových štěpkovačů. Först nabízí komplexní 3letou záruku a prodává stroje v Anglii a Walesu a prostřednictvím sítě schválených prodejců v 20 dalších zemích.